Kaj je spletni marketing

V tej objavi je pojasnjeno kaj je spletni marketing, kateri so najbolj uporabljani kanali spletnega marketinga, napotki za to kako izvajati spletni marketing in tudi predstavitev nekaterih najtrših izzivov, ki jih spletni marketing, prinaša.

Da je spletni marketing v porastu, tako med podjetji kot posamezniki, ki poskušajo svoje kariere zgraditi s trženjem preko spleta, dokazuje spodnja raziskava (vir 1 – Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI?):

spletni marketing vs tradicionalni

Iz študije primerjave med spletnim in tradicionalnim marketingom je razvidno, da spletno trženje (digitalni marketing) iz leta v leto, pridobiva na veljavi, tradicionalni marketing (radio, TV, časopisi,…) pa iz leta v leto izgubljajo na vrednosti.

Kaj boste našli v tej objavi…

Kaj je spletni marketing

Za razliko od celotnega spektra digitalnega marketinga (ki je opisan v zapisu Digitalni marketing za začetnike), sodijo k spletnemu marketingu vse tiste trženjske aktivnosti, ki jih dejansko, izvajamo na spletu. To so t.i. iskalni marketing, ki ga sestavljata plačljivo spletno oglaševanje in optimizacija spletnih strani, email marketing oz. trženje s pomočjo elektronske pošte, vsebinski marketing, imenovan tudi blog marketing in drugo (vir slike 2: Search Engine Marketing (SEM)):

Spletni marketing zajema izvajanje vseh tistih aktivnosti na spletu, ki prispevajo k temu, da število obiskovalcev na spletno stran, narašča, hkrati pa tudi, da se posledično, zaradi povečanega obiska na spletno stran, preko spletne strani, tudi več proda.

Če gledate na spletni marketing v smislu ciljev, ki jih želimo s spletnim trženjem doseči, se marketing na spletu, od tradicionalnega, kaj dosti ne razlikuje, saj tudi na spletu poskušamo, zraven izboljšanja poslovnih rezultatov, zasledovati podobne marketinške cilje kot v tradicionalnem marketingu (npr. povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, izboljšanje prodajnih rezultatov, vzpostavitev internega marketinga, itd…)

Najbolj uporabljani kanali spletnega marketinga

Najbolj uporabljani kanali spletnega marketinga so SEO optimizacija spletnih strani, plačljivo spletno oglaševanje na platformah kot so Google, družabna omrežja Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ipd,. trženje na YouTubu, marketing na Amazonu in ostalih prodajnih platformah in drugo.

Vsak izmed spletnih kanalov ima svoje prednosti in slabosti in tudi svoje zakonitosti delovanja. S čimer se potrjuje pravilo, da se splača spletnega marketinga lotiti premišljeno in strateško, saj v nasprotnem primeru, ogromno podjetij, preizkusi oz. celo nastopa/trži na vseh spletnih kanalih, a na redkih, poslovno in prodajno učinkovito.

Strateški pristop k trženju na spletu je priporočljiv tudi iz vidika ustreznega načrtovanja spletnih aktivnosti, črpanja resursov/kadrov, ki jih nameravate nameniti za posamezne spletne kanale, kakor tudi zaradi dejstva, da je spletni marketing, ena izmed izjemno hitro razvijajočih se panog. Z namenom izvajanja aktualnih in učinkovitih spletnih praks, zagotovo ni vseeno ali sledimo sodobnim spletno marketinškim trendom ali praksam, ki so morda na področju spletnega trženja, že preživete.

NAMIG: Kateri spletni kanal izbrati in kje začeti s svojim spletno marketinškim nastopom ter prodajo, je v precej primerih izziv, ki mu podjetja namenjajo premalo pozornosti. Namesto, da se hkrati “zaletite” v vse spletne kanale, zapišite raje svojo strategijo in načrt, v katerem opredelite kje se boste spletnega marketinga, lotili najprej (Amazon, SEO optimizacija, Adsense, vsebinski marketing,….). Če ste na začetku spletno marketinške poti se udeležite kakšnega izobraževanja za digitalni marketing, zanimi tečaji za digitalni marketing so objavljeni na povezavi.

Izkušnja spletne strani ebonitete.si o izvajanju spletnega marketinga

Za našo spletno stran, ebonitete.si, zagotovo lahko rečemo, da smo se o spletnem marketingu “naposlušali” predlogov in nasvetov, kako se ga lotiti in izvajati. A je čas pokazal, da je (vsaj za nas) najboljši pristop k spletnemu marketingu, predhodno dobro sestavljen načrt za nastop na Googlu, kjer nam je s sistemskim delom, zraven že dosegane prepoznavnosti, uspelo doseči preboj tudi s takšnimi ključnimi besedami, s katerimi pred tem, nismo bili na Googlu, sploh opazni. Ena od takšnih ključnih besed je nedvomno bilanca stanja, za katero se zanima na Googlu, vsak mesec slabih 500 uporabnikov Googla, bilanca stanja in izkazi poslovnih izidov na ebonitete.si pa so postali eno izmed najbolj iskanih storitev na naši spletni strani.

Kako izvajati spletni marketing

Spletni marketing je potrebno izvajati premišljeno, načrtno in po korakih.

Premišljen pristop k trženju preko spleta narekuje, da preučimo svoje dejansko stanje na marketinškem področju na spletu, preverimo svoje potenciale, nevarnosti, izzive in talente, na katerih bomo gradili svojo spletno prepoznavnost, vidnost in zgodbo.

Načrtni pristop k spletnemu marketingu narekuje izdelavo strateškega marketinškega načrta/plana/strategije, s katero opredelimo svoj pristop k trženju na spletu. Marketinški spletni načrt zajema načrt aktivnosti, ki jih nameravamo izvajati na internetu za potrebe trženja, spremljanje rezultatov, predvidene modifikacije glede na spremembe na trgu ter načrt kako bomo vse skupaj vodili (tudi kadrovski načrt).

Iz vidika učinkovitega izvajanja spletno marketinških aktivnosti, marketinški načrt zajema tudi kalkulacijo stroškov v primerih izvajanja spletnih aktivnosti na plačljivih, oglaševalskih, spletnih platformah, sicer pa se za večino podjetij, priporoča, da za svoj spletni nastop ne izberejo ne premalo, kakor tudi ne preveč spletnih kanalov, naenkrat.

Vsak spletni kanal ima svoje zakonitosti delovanja, marketinški nastop na vseh hkrati, pa pogosto pomeni, da smo prisotni povsod, naredimo pa nič.

Kako spletni marketing izvaja online trgovina z regali za dnevne sobe, pohistvo123.si

Ena bolj poznanih spletnih trgovin s pohištvom, še posebej poznanih po svojih regalih za dnevne sobe, Pohištvo123.si, svoj spletni marketing izvaja na Googlu, Facebooku, z email marketingom in optimizacijo svoje spletne trgovine.

Kako zgleda optimizacija ponudbe regalov za dnevne sobe lahko vidite na spodnji sliki, kjer je prikazan SEO optimiziran opis ponudbe regalov v trgovini Pohistvo123.si:

seo optimizacija regali

Najtrši izzivi spletnega marketinga

Med najtrše izzive sodobnega spletnega marketinga sodijo vzpostavljanje sistema, po katerem spletni marketing podjetja, dejansko deluje. Sem sodi usklajevanje nalog med posamezniki, ki skrbijo za trženje na različnih spletnih kanalih, kakor tudi motivacija in spremljanje izvajanja zahtevanih in načrtovanih marketinških aktivnosti.

Velik izziv v spletnem marketingu predstavlja tudi kader, ki podobno kto v ostalih pamogah, zelo rad “oddide na svoje”, potem, ko jim podjetja ponudijo šolanje za marketing na posameznih spletnih kanalih.

Dodaten izziv v spletnem marketingu je prepletanje različnih vlog med udeleženci in s tem povezano, dodeljevanje in ocenjevanje odgovornosti za doseganje marketinških rezultatov. V večini primerov pride do trenj med prodajnimi in marketinškimi oddelki, saj so oboji prepričani, da svojo nalogo opravljajo vrhunsko, “druga stran” pa manj.

Eden izmed zelo pogosto zaznanih izzivov sodobnega spletnega marketinga je tudi t.i. scaling spletnega posla – to je zagotavljanje nadaljne rasti podjetja, po tem, ko le to, prve in zadovoljive rezultate na spletu, že dosega.

Dodatne informacije:

  • Preberite še ostale naše zapise v katerih obravnavamo spletni marketing naše spletne strani vgradneomare.eu. Kaj delamo, kako delamo in kam nas je spletno marketinška aktivnost pripeljala s spletno stranjo vgradneomare.eu, smo podrobno opisali v prispevku Spletno trženje strani Vgradneomare.eu.
  • zelo uporabne zapise na temo digitalnega marketinga, predvsem v povezavi s SEO optimizacijo spletnih strani, najdete tudi na povezavi Digitalni marketing na Trnulja.com
  • Podjetje, ki za svoj spletni marketing, vrhunsko uporablja SEO optimizacijo spletnih strani, je, med ostalimi, tudi podjetje Euroton. Na njihovi strani preverite kako kakovostno je izvedena spletna optimizacija.

Viri:

1 – Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI?
2 – Search Engine Marketing (SEM)