Pomen search intenta pri optimizaciji spletnih strani

Optimizacija spletnih strani bi naj poznala in upoštevala nekaj čez 200 različnih faktorjev, ki bi naj vplivali na to na kateri poziciji se bodo vaše spletne strani znašle v iskalniku Google. Med te faktorje pa bi naj nekje pri vrhu pomembnosti sodil tudi t.i. search intent.

V nadaljevanju tega prispevka je podrobneje razloženo kaj je optimizacija spletnih strani in kaj je search intent, zakaj bi naj search intent bil tako pomemben pri optimizaciji spletnih strani in nekateri rezultati, ki dokazujejo pomen search intenta za SEO optimizacijo.

Google SEO optimizacija kot ena najbolj popularnih spletno marketinških metod trženja preko interneta, je podrobneje razložena na povezavi Google optimizacija Seo Praktik.

Kaj je search intent in kaj optimizacija spletnih strani

Search intent je pojem za iskalni namen.

Razumevanje iskalnega namena uporabnikov Googla pomeni, da si prizadevamo, da na podlagi vtipkanih ali izgovorjenih ključnih besed v Googlu, uspemo čimbolj natančno ugotoviti kakšen namen ima uporabnik Googla pri rabi posamezne ključne besede.

Načeloma stroka pri optimizaciji spletnih strani pozna 3 osnovne namene uporabnikov Googla. To so: navigacijski namen, informativni namen in nakupni namen (vir 1):

search intent seo

A še preden si pogledamo kako ugotovitev ustreznega search intenta vpliva na višje uvrstitve spletnih strani na Googlu, pojasnimo kaj je optimizacija spletnih strani.

Optimizacija spletnih strani (t.j SEO oz. search engine optimization) je postopek preko katerega poskušamo spletnim stranem zagotoviti čim višji prikaz na Googlu. Saj internetne strani, ki so na Googlu prikazane najvišje, praviloma obišče največ Googlovih uporabnikov.

V nadaljevanju preberite najprej zakaj je search intent pomemben pri optimizaciji internetnih strani.

Podrobna navodila o tem Kako “search intent” uporabiti pri SEO optimizaciji vsebin, najdete na povezavi.

Primer upoštevanja search intenta na vhodni spletni strani ebonitete.si

Za podjetja, katerim je interes zmanjšati tveganja svojega poslovanja in za poslovne subjekte, ki jim je ključno poznati finančne podatke svojih poslovnih partnerjev, na vhodni strani ebonitete.si ponujajo hiter dostop do aplikacije za pregled bonitet posameznih podjetij.

Na ta način je že na vhodni strani spletne strani ebonitete.si ulovljen search intent obiskovalcev, saj jim ni treba listati po celotni spletni strani, da pridejo do podatkov o posameznem poslovnem partnerju oz. o bonitetni oceni posameznega poslovnega partnerja s katerim sodelujejo.

Poglejte sliko:

Zakaj je search intent pomemben pri optimizaciji spletnih strani

Kot rečeno že uvodoma, bi naj na SEO rezultate, to je čim višjo uvrščenost internetnih strani, na prvi strani Googla, med neplačanimi prikazi spletnih strani, vplivalo čez 200 najrazličnejših faktorjev. Od katerih bi naj nekateri faktorji bili pomembnejši od drugih, SEO strokovnjaki pa različno ocenjujejo kateri faktor je bolj pomemben od drugega.

Če se SEO strokovnjaki pri večini SEO pravil ne strinjajo v tem kateri faktorji so najpomembnejši pri razvrščanju spletnih strani na Googlu, pa kljub temu obstoji nekaj SEO pravil, za katere je večina SEO strokovnjakov poenotena o tem, da so za SEO optimizacijo, ključnega pomena.

Med te faktorje bi naj sodil tudi t.i. ustrezen search intent.

Razlog, da bi naj ustrezen search intent bil pomemben faktor pri SEO leži v logiki, da je pač Googlu zelo pomembno, da na vrhu svojega iskalnika, za vsako posamezno ključno besedo, ki jo uporabniki Googla vtipkajo ali izgovorijo v Google, ključnega pomena, da prikaže tiste rezultate, ki čimprej in čim bolj natančno zadovoljijo namen njegovih uporabnikov.

Zapisano in razloženo po domače:

  • če Googlov uporabnik v iskalnik vtipka “poceni klobase”, je skoraj logično, da bo Google na vrhu svojega iskalnika, tem uporabnikom, prikazal ponudbo poceni klobas
  • če npr. Googlov uporabnik v iskalnik vtipka besedno zvezo “cenovno ugodna montaža vgradnih omar v Mariboru“, je najbrž logično, da želi tak uporabnik najti ugodnega monterja vgradnih omar iz Maribora.

Daljša kot je vtipkana ali v Google izgovorjena ključna beseda, bolj jasen je ponavadi iskalni namen uporabnika.

Po drugi strani, krajša kot je vtipkana ali v Google, izgovorjena ključna beseda, težje je identificirati namen uporabnika. Oziroma…. v mnogih primerih je pri rabi kratkih ključnih besed, iskalnih namenov več (in so različni).

Zaradi tega je ponavadi za kratke, imenovane tudi težke ključne besede, težko najti ustrezne iskalne namene.

Primer upoštevanja search intenta pri SEO optimizaciji spletne strani Prvafina.si

Večji izziv upoštevanja ustreznega search intenta je na tistih spletnih straneh, ki so SEO optimizirane za več ključnih besed, hkrati.

Na spodnji sliki lahko vidite primer kako je oblikovano SEO besedilo na (eni) spletni strani, kjer Prvafina.si zajema tiste uporabnike Googla, ki jih zanima več stvari hkrati: odkup terjatev in prodaja terjatve. Hkrati pa še izterjava terjatev, zavarovanje terjatev, verižne kompenzacije, ipd…

Poglejte sliko:

prodaja terjatve prvafina.si

Dodatne podrobnosti o tem zakaj je search intent pomemben pri optimizaciji spletnih strani najdete v članku Why Search Intent Matters for SEO (And How to Optimize for Search Intent)

Z raziskovanjem ustreznega search intenta za SEO se ukvarja t.i. Search Intent Keyword Modelling (vir 4):

search intent modelling

Kakšen je vpliv search intenta pri SEO optimizaciji

Če je v drugem poglavju pojasnjeno kakšen je vpliv search intenta pri optimizaciji spletnih strani iz stališča zdravega premisleka o tem kakšne prikaze internetnih strani želi Google zagotavljati svojim uporabnikom, obstoji v svetu SEO optimizacije tudi nekaj študij, ki dokazujejo vpliv pomena ustreznega zadovoljevanja search intenta uporabnikov.

V spodnji raziskavi so ustvarjalce SEO spletnih vsebin povprašali o tem kaj najbolj vpliva na njihovo odločitev o tem na katere ključne besede bodo targetirali s SEO optimiziranimi vsebinami (pred pripravo le teh):

search intent optimizacija spletnih strani

Podatki so pokazali, da je zadovoljevanje iskalnega namena uporabnikov Googla, na tretjem mestu pri odločanju o tem katere ključne besede bodo SEO optimizatorji targetirali s svojimi ključnimi besedami (vir 2).

Vpliv search intenta pri optimizaciji spletnih strani je predvsem v tem, da SEO optimizatorji uspete, glede na uporabljeno ključno besedo v iskalniku, pripraviti maksimalno ustrezno vrsto spletne vsebine.

Poglejte primere:

  • če uporabnik išče točno določene informacije, boste njegov iskalni namen zadovoljili, v kolikor pripravite npr. vodnike s pojasnili, orodja v pomoč, vsebino v obliki odgovorov na najpogostejša vprašanja, vsebine v obliki kako… itd…
  • če je namen uporabnika navigacijski, se boste SEO optimizatorji pri pripravi vsebin najbolj približali uporabnikom z vsebinami kot so predstavitve lokacij, pregledom vaših storitev, podatki o podpori strankam, itd…
  • za uporabnike, ki imajo namen kupiti, rezervirati ali kakorkoli drugače konvertirati (izvesti določeno aktivnost) boste SEO optimizatorji pripravili vsebine, ki npr. ponujajo primerjave, zgodbe o produktih, informacije o produktih, video vsebine, ipd…

Vir spodnje slike (3):

Dodatne informacije o search intentu in SEO

Viri:

1 – How To Identify & Best Optimize for User Search Intent. The Step by Step Guide
2 – 38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New Data]
3 – Matching user intent with content
4 – What is search intent keyword modelling and why is it important